Inhoud Taal Integraal

Taal Integraal in het kort

Taal Integraal is de op maat gemaakte, integrale methode Nederlands voor het mbo.

Het geïntegreerd aanbieden van vaardigheden in de beroepscontext is ons uitgangspunt. We bieden echter ook modules aan die meer algemeen van aard zijn en passen bij de belevingswereld van de student.

Als we zeggen op maat gemaakt, dan bedoelen we ook echt op maat gemaakt. Samen met docenten Nederlands en docenten van de beroepsgerichte vakken, gaan wij in gesprek om te bekijken wat de studenten moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding en wat jullie wensen zijn op het gebied van een methode Nederlands qua lesinhoud en digitale leeromgeving.

Wat vind je allemaal terug in de methode?

Integrale modules
Deze modules passen bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. We maken hierbij een koppeling met de beroepsgerichte vakken. De verschillende taalvaardigheden worden hierdoor geïntegreerd aangeboden. De nut en noodzaak van iedere module wordt benoemd voor de student. Ook zullen de succescriteria duidelijk worden vermeld bij de opdrachten, waardoor de student weet waar hij naartoe werkt. Deze modules worden ontwikkeld in overleg met de docenten. Ook voegen we een woordenschattrainer toe met alle begrippen uit de beroepsgerichte vakken.


Samenwerking met bedrijven
We streven ernaar om een samenwerking aan te gaan met stagebedrijven uit de regio. Een student techniek bijvoorbeeld, leest teksten over technische ontwikkelingen of vult formulieren in uit het werkveld. Een student Verkoper krijgt artikelen uit de Retail en leert hoe een verkoopgesprek in elkaar zit en een zorgstudent krijgt artikelen met ontwikkelingen in de zorg!

Generieke modules
Naast alle integrale modules bevat de methode ook een generiek deel waarin de vaardigheden los van elkaar nog eens behandeld worden. Wel laten we studenten ervaren dat ze alle vaardigheden samen nodig hebben om beter te worden in Nederlands en dus ook in de communicatie met anderen.

Je kunt ervoor kiezen deze generieke opdrachten te gebruiken als basis voor de integrale opdrachten, maar je kunt er ook mee differentiëren. Je vindt hier niet alleen opdrachten voor niveau 2F en 3F, maar we zijn ook bezig met een speciale module die studenten voorbereidt op niveau 4F. Zo kunnen studenten die door willen stromen naar het hbo op hun eigen niveau werken.

Examentraining
Tot slot bieden wij nog examentraining aan voor ieder afzonderlijk examenonderdeel. We schrijven casussen op aanvraag en we blijven ons eigen aanbod uitbreiden en vernieuwen.


Online en op papier
Wij bieden onze modules ook aan in pdf en Word, waardoor studenten die even geen laptop hebben ook vooruit kunnen. Daarnaast kan het soms fijn zijn om even een artikel of opdracht op papier uit te delen. Alles is mogelijk

Extra optie: plagiaatcontrole en inlevermogelijkheid tegen een kleine meerprijs
Bovenstaande onderdelen zijn allemaal inbegrepen in de standaardlicentie, zoals je deze kunt vinden op de website. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot een ingebouwde plagiaatcontrole en een inlevermap per module. Deze opties zijn gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem.

Hiermee kun je dus:

- al het ingeleverd werk, feedback en cijfers voor het vak Nederlands op één plek terugvinden en downloaden;
- plagiaat direct herkennen. Je ziet waar het vandaan komt en hoeveel procent er overeenkomt.

Bo