Mijn naam is Priscilla, ik ben 29 jaar oud en al in 2010 had ik mijn eerste baan in het onderwijs. Op mijn stageschool Niekée in Roermond viel een collega voor langere tijd uit. Ik kreeg de kans deze collega te vervangen. De school was toen al enorm vernieuwend en dit heeft bij mij de passie voor onderwijsontwikkeling aangewakkerd.

Vervolgens ben ik tot 2015 werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Met name in het vmbo. Om de leerlingen te motiveren, vroeg ik hen regelmatig wat ze nog graag zouden willen leren. Steeds was ik op zoek naar een onderwerp of werkvorm die de leerlingen aansprak.

Vier jaar geleden startte ik als docent Nederlands in het mbo. Al snel werkte ik veel samen met mijn collega Nawfel, een expert op het gebied van digitale leeromgevingen.

De methode die ik destijds gebruikte was niet volledig naar mijn wens en ik ontwikkelde veel zelf om studenten zinvolle opdrachten te bieden. Dit is zonde als je bedenkt wat een methode per student, per jaar, kost en ik werkte zelf ook nog eens de klok rond.

In 2016 werd ik gevraagd als auteur voor de methode Plot26. Een vernieuwende methode Nederlands voor het voortgezet onderwijs. Vol enthousiasme ging ik hier aan de slag en dit doe ik tot op de dag van vandaag met enorm veel passie. Hier heb ik mezelf kunnen ontwikkelen op onderwijskundig vlak.

Daarnaast onderzocht ik of er vraag was naar een nieuwe methode Nederlands in het mbo. Al snel kwam ik tot de conclusie dat er veel vraag was naar een methode die meer aansluit bij de belevingswereld van de studenten en die ook integraal aangeboden kan worden.

Samen met Nawfel besloot ik de sprong in het diepe te wagen en we ontwikkelden de methode Taal Integraal. Volledig op maat gemaakt en daarmee écht beroepsgericht, waarin taal dient als communicatiemiddel. Eigenlijk ontwikkelden we dus een concept, want de methode is voor iedere opleiding anders!

Inmiddels is er het afgelopen jaar een pilot gedraaid en start de methode vanaf komend schooljaar, 2019-2020, als volwaardige lesmethode.

Ik ben enorm trots op dit resultaat en vol energie gaan we nu verder met een team van vier om de methode verder uit te breiden.

Iedereen verdient toch onderwijs op maat?

Mijn naam is Jill,  ik ben 30 jaar en sinds september 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs. Al vanaf de basisschool wist ik dat ik later juf wilde worden. Nadat ik de pabo in 2010 had afgerond, ben ik direct het voortgezet onderwijs in gegaan en heb ik vooral lesgegeven op het vmbo van basisberoepsgerichte leerweg t/m theoretische leerweg. In 2014 heb ik mijn tweedegraadsbevoegdheid voor Nederlands gehaald. Na acht jaar te hebben gewerkt in het voorgezet onderwijs heb ik de overstap gemaakt naar het mbo.

Ik heb gedurende mijn onderwijscarrière met verschillende methodes gewerkt en er was er geen een waar ik helemaal tevreden over was. Elke methode had zo zijn gebreken: het oefenmateriaal was te beperkt, opdrachten waren onduidelijk beschreven, toetsen waren niet op niveau en het belangrijkste: de opdrachten sloten niet goed aan bij de leef-en belevingswereld van leerlingen en waren niet te integreren in andere vakken. Daarom ontwikkelde ik regelmatig mijn eigen lesmateriaal waarbij ik vakoverstijgend te werk ging, leerlingen op een creatieve wijze aan leerdoelen liet werken en ze kennis liet maken met de beroepspraktijk.

Na dit jarenlang alleen voor mezelf en mijn directe collega’s te hebben gehouden, kan ik dit nu met iedereen delen via onze methode voor het mbo: Taal Integraal. Een methode die betekenisvolle opdrachten aanbiedt en waarbij het vak Nederlands geïntegreerd wordt aangeboden in beroepsgerichte opdrachten.