Visie

Visie

Een taal is geen doel, maar een middel om te kunnen communiceren. Waarom wordt er dan nog zoveel in losse vaardigheden gedacht? Het moet maar eens gedaan zijn met de standaard regeltjes en verouderde artikelen binnen het mbo. De mbo-studenten willen iets leren bij het vak Nederlands dat betrekking heeft op het beroep waarvoor ze worden opgeleid. Dit is voor iedere opleiding anders en daarom ontwikkelen wij een op maat gemaakte methode per opleiding.

Wat is er zo uniek aan Taal Integraal?
- Het hele team van Taal Integraal is werkzaam binnen het mbo en we richten ons ook alleen op deze doelgroep.
- We bieden een plagiaatcontrole.
- Studenten kunnen materiaal inleveren binnen onze omgeving.
- Onze methode en onze service is op maat gemaakt.

Onze kernwaarden
-Service
-Betekenisvol en beroepsgericht
-Samen het onderwijs beter maken

Service
Wij maken de methode samen met jullie, de docenten! Welke onderdelen zijn belangrijk voor jouw studenten? Hoe wil jij het curriculum opbouwen? Wil je werken met cijfers of met feedback? Wil je studenten volledig zelfstandig laten werken of niet? Wij helpen je om een passende vorm te vinden, ontwikkelen samen met jou een studiewijzer en sluiten hiermee zoveel mogelijk aan bij de beroepsgerichte projecten/ vakken die worden aangeboden. Op die manier zorgen we ervoor dat studenten het nut van het vak Nederlands gaan zien binnen hun beroep en in het dagelijks leven. Wil je tussendoor een module aangepast hebben of wil je een nieuwe module laten ontwikkelen? Geen probleem. We streven ernaar om een module binnen een week online te zetten voor je.

Service zit ook in gebruiksvriendelijkheid. Wij zorgen ervoor dat studenten al kunnen inloggen op de eerste schooldag. Zodra jullie studentenlijsten bekend zijn, kunnen wij de studenten al toegang verlenen. Hierdoor kun je meteen een flitsende start maken zonder dat je hoeft te wachten op de aanschaf van een licentie door de student zelf. Nieuwe studenten? Die koppelen wij binnen één werkdag!

Betekenisvol en beroepsgericht
Binnen het mbo worden studenten opgeleid voor een beroep. Waarom worden onderdelen als rekenen, Engels en Nederlands dan vaak nog als losse onderdelen gezien? Hier brengen wij verandering in. We zorgen ervoor dat het vak Nederlands belangrijk blijft, maar wel aansluit bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In alle modules leggen we uit wat het belang van het vak Nederlands is en nog belangrijker wat het belang van de Nederlandse taal in het dagelijks leven of in hun beroep is.

We zorgen ervoor dat lesonderwerpen actueel zijn en aansluiten bij de belevingswereld van de student of het beroep waarvoor ze worden opgeleid.

Samen het onderwijs beter maken
Door samenwerkingen aan te gaan met (stage)bedrijven uit de regio maken we het vak Nederlands voor de student aantrekkelijker en interessanter. Daarnaast is het betrekken van het bedrijfsleven bij het vak Nederlands ook een grote plus! Zij leren van ons waar ze op moeten letten en wij leren van hen wat een student moet kennen en kunnen op het gebied van Nederlands binnen hun bedrijf.

Daarnaast blijven we in gesprek met studenten, docenten Nederlands en docenten van de beroepsgerichte vakken om de wensen en behoeftes van de student binnen een specifieke opleiding centraal te stellen voor de ontwikkeling van ons onderwijs!​